Bölüm Hakkında

Herkes için Sosyal Hizmet

Sokak çocukları neden sokaktadır? Dünyada yoksulluk ve sosyal adaletsizlik neden artıyor? Kadına yönelik şiddetin sebepleri nelerdir? Ruh sağlığı sorunlarına yönelik ön yargılar nasıl kırılır? Engelli bir birey sosyal hayata nasıl daha kolay uyum sağlar? Evlat edinen bir aile bu süreçte nelerle karşılaşır? Kanser hastalarına ve ailelerine nasıl destek olunur? Suriyeli sığınmacılara yönelik nasıl politikalar geliştirilmelidir? Bu tür sosyal sorunların nedeni ve olası çözüm yolları üzerine düşünüyorsanız; güçlüklerle ve toplumsal engellerle mücadele eden bireylerin, grupların ve ailelerin yanında olmak sizin için önemli ise, bunu profesyonel olarak yapmanıza imkân sağlayacak meslek sosyal hizmet ya da sosyal çalışmadır.

Sosyal hizmet uzmanı birey, grup, aile ve toplumların refahını ve iyilik halini artırmak için çalışmalar yürütür. Bu amaçla birey, grup ve ailelerle uygulamalar yapar; toplumu ve sosyal politikaları dönüştürmeye çalışır. İnsan onuruna ve farklılıklara saygıyı, güçlendirmeyi ve sosyal adaleti temel alır, değişimin öncüsü olur. Sosyal hizmet hayatın her alanındadır ve bireyler hayatlarının farklı dönemlerinde sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle biz, “Herkes için Sosyal Hizmet” diyoruz.

 

Neden 29 Mayıs Sosyal Hizmet Bölümü?

Bölümümüzün hedefleri uluslararası standartlarda sosyal hizmet eğitimi vermek, sosyal hizmet alanındaki bilimsel araştırmalara katkıda bulunmak, toplumsal fayda üretmek ve uluslararasılaşmaktır.  

İşte bölümümüzü seçmeniz için birkaç neden:

 • Her dersi o alanın uzmanı verir: Bölümümüzde hem sosyal hizmet alan dersleri hem sosyoloji, psikoloji, ekonomi, hukuk gibi temel dersler söz konusu alanda uzmanlaşmış akademisyenler tarafından verilmektedir.
 • Sosyal hizmet eğitimi standartlarına öncülük eden bölüm: Bölümümüz Türkiye’deki sosyal hizmet eğitiminin geliştirilmesi ve küresel standartlara uygun hale getirilmesi için öncülük etmektedir. Bu amaçla bölümümüz 2017 yılında Sosyal Hizmet Okulları Derneği işbirliğinde ülkemizdeki tüm sosyal hizmet bölümlerinin katılımı ile Sosyal Hizmet Eğitim Çalıştayı düzenlemiştir. Çalıştay sonunda sosyal hizmet bölümlerinin sahip olması gereken asgari standartlar belirlenmiş ve ülkemizde sosyal hizmet eğitimi akreditasyon sürecinin ilk adımları atılmıştır.
 • Güncel ihtiyaçlara ve küresel sosyal hizmet eğitimi standartlarına göre yenilenmiş öğretim programı:  Öğretim programında derslerin %70’ini sosyal hizmet alan dersleri oluşturur. Uluslararası sosyal hizmet uygulamaları, travma ve krize müdahale, küresel toplumu anlama gibi dersler, güncellenen yeni öğretim programında zorunlu dersler arasındadır. Sosyal hizmetin tüm uzmanlaşma alanlarından zengin derslerin yanı sıra drama, işaret dili, oyunla iletişim, proje döngüsü yönetimi gibi ilgi çekici, mesleki ve kişisel gelişimi destekleyici dersler sunulmaktadır. Tüm programa bölümümüzün internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
 • İki yıl boyunca sosyal hizmet uygulaması: Hem üçüncü, hem de dördüncü sınıfta sosyal hizmet alanında uygulama zorunludur. Bu sayede öğrencilerimiz STK’lar, belediyeler ve kamu kurumları gibi farklı çalışma ortamlarında deneyim sahibi olarak mezun olurlar.
 • Bilimsel araştırma yapma fırsatı: Öğrencilerimiz hem üçüncü, hem dördüncü sınıfta bir sosyal hizmet araştırma projesini öğretim üyelerinin danışmanlığında yürütürler. Dördüncü sınıftaki araştırma projesi bitirme tezi olarak sunulur. Bu sayede isteyen öğrencilerimiz akademik kariyere başlamaya hazır bir altyapı ile mezun olurlar.  
 • İsteğe bağlı İngilizce veya Arapça hazırlık imkânı: Günümüzde sosyal çalışmacıların en az bir yabancı dil bilmesi zorunlu hale gelmiştir. Yabancı dil hem iyi bir iş bulabilmek, hem de istendiğinde akademik kariyere devam edebilmek için zorunludur. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla öğrencilerimize alanında iddialı İngilizce ve Arapça hazırlık birimlerimizde eğitim alma imkânı sunuyoruz.
 • Kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve projeler: Bölümümüz farklı kurum ve kuruluşlarla sosyal hizmet uygulamaları ve araştırması konusunda işbirliği yürütmektedir.
 • Yurt dışı deneyimi: Yurt dışındaki sosyal hizmet bölümleri ile sayısı her yıl artan Erasmus+ anlaşmaları ile öğrencilerimize Avrupa’daki sosyal hizmet bölümlerinde bir dönem/yıl eğitim imkânı sunmaktayız.
 • Bire bir ilgili: Öğrenci sayımız az olduğundan öğrencilerimizi kişisel olarak tanımakta, kişisel gelişimlerine ve kariyer planlama süreçlerine rehberlik etmekteyiz.  

 

Mezun olduktan sonra neler yapabilirim?

Sosyal hizmetin uygulama alanı son derece geniştir. Sosyal çalışmacı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında, özel kurumlarda ve uluslararası kuruluşlarda çalışabilirsiniz. Uzmanların aktif olarak çalıştığı başlıca uygulama alanları şunlardır: Çocuk refahı, gençlik refahı, yaşlı refahı, engelli refahı, aile refahı, işçi refahı, adli hizmetler, sağlık hizmetleri, mültecilere yönelik hizmetler, yoksullukla mücadele, sosyal yardım ve toplum kalkınması.

Sosyal çalışmacıların faaliyetlerine birkaç örnek verecek olursak, çalıştığınız kurumun görev alanına göre;  

 • Şiddet ve istismarın her türlüsü ile mücadele edersiniz,
 • Afet ve felaketlerde psikososyal destek sunarsınız,
 • Evlat edinme ya da koruyucu aile olma sürecindeki ailelerin yanında olursunuz,
 • Uğradığı şiddet sonucu sığınma evine gelen bir kadının yeni bir hayat kurarken yanında olursunuz,
 • Engelli bir bireyin hayata adaptasyonunu kolaylaştırır, ona mesleki beceriler ve yaşam becerileri kazandırırsınız,
 • Şizofreni tanısı konmuş bir bireyi ve ailesini duygusal olarak destekler, hastalıkla ilgili bilgilendirirsiniz,
 • Yoksul mahallelerde psikososyal destek ve yardım çalışmaları yürütürsünüz,
 • Bilgi-beceri kazandıran grup çalışmaları yaparsınız,
 • Yerel yönetimlerde ve sivil toplum kuruluşlarında projeler geliştirirsiniz,
 • Sosyal hizmet ve sosyal politikaları koordine eder, kurumsal kapasite arttırma çalışmalarına öncülük edersiniz,
 • Kalkınma, yoksullukla mücadele, sürdürülebilirlik, mülteci politikaları gibi sosyal refah konularında politikalar üretirsiniz.

Zorluklarıyla beraber bir o kadar da keyifli bu alanda profesyonel yaşamınız boyunca kendinizi geliştirmeye, uzmanlaşmaya devam edeceksiniz.