Hakkımızda

Hakkımızda

Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Toplumdaki eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri sistemli bir şekilde anlamak, neden ve sonuç ilişkilerini sorgulamak ve bireylerin karşılaştıkları engelleri asgariye indirmek üzerine kuruludur.

Gelir eşitsizliklerinden farklı bakım ve yardım ihtiyaçlarına kadar birçok kişisel ya da toplumsal sorun, yalnızca gönüllülerin, ailelerin ya da tanıdıkların yardımıyla çözülemez. Sosyal hizmet uzmanı birey, grup, aile ve toplumların refahını ve iyilik halini arttırmak için çalışmalar yürütür. Bu amaçla birey, grup ve ailelerle uygulamalar yapar; toplumu ve sosyal politikaları dönüştürmeye çalışır. Sosyal hizmet en temelde insan onuruna ve farklılıklara saygıyı, güçlendirmeyi ve sosyal adaleti temel alır, değişimin öncüsü olur.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün amacı öğrencilerini ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, planlama yapacakları ve hizmet verecekleri sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi bağlamların tamamına hazırlamak; hizmetlerinden yararlanacak olanların yaşam koşullarını anlayıp ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılama araçlarını doğru tespit edebilmelerini sağlamaktır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, lisans eğitimleri sonunda sosyal hizmet kuramları, insan gelişimi ve sosyal çevre, iletişim becerileri, yönetim ve yönetim süreçleri, sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri, mesleki etik, ilke ve değerler ile farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması hakkında bilgi sahibi olurlar. Hedefimiz öğrencilerimizin belirtilen alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde donanımlarını arttırırken bir yandan da tüm bu hizmetlerin ve politikaların nasıl iyileştirilebileceğine dair eleştirel bir birikim elde etmeleri ve çalışacakları kurumlarda sosyal adalet fikri ve ihtimam ahlakıyla donanmış takım oyuncuları ve liderler olarak hizmet vermelerini sağlamaktır.

 

Neden 29 Mayıs Sosyal Hizmet?

Sosyal hizmet uzmanlarının çözüm bulmaya çalıştığı sosyal sorunlar genellikle çok boyutlu ve karmaşıktır. Bu nedenle sosyal hizmet eğitimi sırasında sırasında öğrencilerimiz uygulamada ihtiyaç duyacakları sosyal hizmet kuramlarını öğrenir; sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi, hukuk ve ekonomi gibi temel dersleri alarak eklektik bilgi temellerini güçlendirirler. Bölümümüzün sunduğu ayrıcalıklardan biri, öğrencilerimizin isteğe bağlı olarak İngilizce ve Arapça hazırlık okuyabilmesidir.

Saha ziyaretleri ve uygulamalar sosyal hizmet için vazgeçilmezdir. Öğrencilerimiz eğitimleri sırasında ilk yıldan itibaren sosyal hizmet kurumlarını yerinde inceleme ve alandaki uzmanlarla görüşme imkânı bulmaktadırlar. Bu sayede, öğrencilerimiz mesleki yaşamlarında birlikte çalışacakları birey, aile ve grupları sosyal çevreleri içinde değerlendirebilecek ve toplumsal sorunların farklı boyutlarını kavrayabilecek alt yapıyı edinmiş olarak mezun olabileceklerdir.

 

İş Olanakları Nelerdir?

Sosyal hizmet eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra sosyal çalışmacı unvanını alan bireyler; kazandıkları iletişim becerisi, sorun çözme becerisi, veri toplama ve analiz etme becerisi, gereksinim  ve kaynakları değerlendirebilme becerisi, kurumlar arası ilişki, iletişim ve ortak hizmet geliştirme becerisi ve eleştirel düşünebilme becerisi ile insanı odak alan ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel kurumlarda sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı unvanıyla istihdam edilmektedirler. Ülkemizde temelde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanlarını oluşturmaktadır.