Çift Anadal Programı Öğretim Planı

Üniversite Senatosunun 25.09.2018 tarih ve 2018/21-1 sayılı karar eki    EK.1

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

SOSYAL HİZMET LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI

ÖĞRETİM PLANI

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ101 Sosyal Hizmete Giriş Z 3 0 0 3 6
SHZ105 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Z 0 2 0 2 4
HUK101 Hukukun Temel Kavramları Z 3 0 0 3 5
               
               
TOPLAM   6 2 0 8 15
TOPLAM KREDİ   8 15
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ112 Sosyal ve Kültürel Antropoloji Z 3 0 0 3 5
SHZ114 Müracaatçı Sistemlerini Tanıma Z 3 0 0 3 4
SHZ116 Sosyal Psikoloji Z 3 0 0 3 5
EKON172 Ekonomiye Giriş Z 3 0 0 3 5
               
               
TOPLAM   12 0 0 12 19
TOPLAM KREDİ   20 34
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ201 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I    Z 3 0 0 3 5
SHZ203 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi I Z 3 0 0 3 5
ISTA171 Temel İstatistik Z 3 0 0 3 4
               
               
TOPLAM   9 0 0 9 14
TOPLAM KREDİ   29 48
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ202 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II      Z 3 0 0 3 5
SHZ204 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi II Z 3 0 0 3 5
SHZ206 Sosyal Hizmet Araştırma Metotları    Z 3 0 0 3 4
               
               
               
TOPLAM   9 0 0 9 14
TOPLAM KREDİ   38 62
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ301 Araştırma Uygulaması I Z 1 8 0 5 6
SHZ303 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi III Z 3 0 0 3 5
SHZ305 Uluslararası Sosyal Hizmet Uygulamaları Z 3 0 0 3 4
               
               
TOPLAM   7 8 0 11 15
TOPLAM KREDİ   49 77
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ302 Araştırma Uygulaması II  Z 1 8 0 4 6
SHZ304 Sosyal Hizmet Etiği Z 3 0 0 3 4
SHZ310 Travma ve Kriz Yönetimi Z 3 0 0 3 5
               
               
TOPLAM   7 8 0 10 15
TOPLAM KREDİ   59 92
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ401 Sosyal Hizmet Kurumunda Uygulama I Z 1 16 0 9 15
               
               
TOPLAM   1 16 0 9 15
TOPLAM KREDİ   68 107
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ402 Sosyal Hizmet Kurumunda Uygulama II Z 1 24 0 13 25
SHZ404 Bitirme Tezi Z 0 6 0 3 5
               
               
TOPLAM   1 30 0 16 30
TOPLAM KREDİ   84 137
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam Kredi    84 137      
  Zorunlu Dersler   84 137      
  Seçmeli Dersler    0 0      
  Öğretim Dili İngilizce/Arapça Olan Dersler    0 0      
  Öğretim Dili İngilizce/Arapça Olan Derslerin Kredisi/Toplam  Kredi   0%      
  Toplam ders sayısı   22      
  Zorunlu ders sayısı   22      
  Zorunlu Ders Toplam Kredi   100%      
  Seçmeli Ders  Toplam Kredi   0%      
  Alan Seçmeli Ders Sayısı   0      
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı   0