Misyon ve Vizyonumuz

Misyon

Sosyal hizmet bölümü misyonu, bölüm öğrencilerinin lisans eğitim süreci içerisinde; sosyal hizmetin eklektik bilgi temelini oluşturan ve insan davranışı, grup çalışması, toplum örgütlenmesi ve kalkınması, araştırma metodları gibi hususlara ilişkin temel kuram ve yaklaşımları öğrenmeleri, bu kuram ve yaklaşımlar kapsamında gerekli mesleki becerileri edinmeleri ve sosyal hizmetin değer temelinde yer alan etik ilke ve değerleri benimsemeleridir.

Vizyon

Sosyal hizmet bölümü vizyonu, bölüm öğrencilerinin sosyal hizmetin uygulama ve araştırma alanlarında yetkin kılıp bu yetkinliklerin gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde, bugünün ve geleceğin sosyal sorunlarına, insan hakları ve sosyal adalet anlayışıyla bir takım oyuncusu veya lideri olarak çoklu düzeyde müdahale gerçekleştirebilecek şekilde kullanabilmelerine ilişkin vizyon geliştirmelerini sağlamaktır.