Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 10.08.2022 tarih ve 2022/16-6 sayılı karar eki        EK.7

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

SOSYAL HİZMET LİSANS PROGRAMI

ÖĞRETİM PROGRAMI

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ101 Sosyal Hizmete Giriş Z 3 0 0 3 6
SHZ105 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Z 0 2 0 1 4
FEL173 Felsefenin Temel Kavramları Z 3 0 0 3 4
PSI181 Psikolojiye Giriş Z 3 0 0 3 5
HUK101 Hukukun Temel Kavramları Z 3 0 0 3 5
TURK101 Türk Dili I Z 2 0 0 2 2
ENG101 English I Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   16 2 0 17 29
TOPLAM KREDİ   17 29
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ112 Sosyal ve Kültürel Antropoloji Z 3 0 0 3 5
SHZ114 Müracaatçı Sistemlerini Tanıma Z 3 0 0 3 6
SHZ116 Sosyal Psikoloji Z 3 0 0 3 5
SOS172 Sosyolojiye Giriş Z 3 0 0 3 5
EKON172 Ekonomiye Giriş Z 3 0 0 3 5
TURK102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2
ENG102 English II Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   19 0 0 19 31
TOPLAM KREDİ   36 60
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ201 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I     Z 3 0 0 3 5
SHZ203 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi I Z 3 0 0 3 5
SHZ209 Küresel Toplumu Anlama I Z 3 0 0 3 4
ISTA171 Temel İstatistik Z 3 0 0 3 4
AIIT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 2
  Alan Seçmeli 1 S 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli 1 S 3 0 0 3 5
TOPLAM   20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ   56 90
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ202 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II      Z 3 0 0 3 5
SHZ204 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi II Z 3 0 0 3 5
SHZ206 Sosyal Hizmet Araştırma Metotları    Z 3 0 0 3 4
SHZ210 Küresel Toplumu Anlama II Z 3 0 0 3 4
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
  Alan Seçmeli 2 S 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli 2 S 3 0 0 3 5
TOPLAM   20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ   76 120
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ301 Araştırma Uygulaması I  Z 1 8 0 5 6
SHZ303 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi III Z 3 0 0 3 5
SHZ321 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet Z 3 0 0 3 4
  Alan Seçmeli 3 S 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli 4 S 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli 3 S 3 0 0 3 5
TOPLAM   16 8 0 20 30
TOPLAM KREDİ   96 150
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ302 Araştırma Uygulaması II  Z 1 8 0 5 6
SHZ304 Sosyal Hizmet Etiği Z 3 0 0 3 4
SHZ310 Travma ve Kriz Yönetimi Z 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli 5 S 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli 6 S 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli 4 S 3 0 0 3 5
TOPLAM   16 8 0 20 30
TOPLAM KREDİ   116 180
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ401 Sosyal Hizmet Kurumunda Uygulama I Z 1 16 0 9 15
  Alan Seçmeli 7 S 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli 8 S 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli 5 S 3 0 0 3 5
TOPLAM   10 16 0 18 30
TOPLAM KREDİ   134 210
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ402 Sosyal Hizmet Kurumunda Uygulama II Z 1 24 0 13 25
SHZ404 Bitirme Tezi Z 0 6 0 3 5
TOPLAM   1 30 0 16 30
TOPLAM KREDİ   150 240
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam kredi    150 240      
  Zorunlu dersler   111 175      
  Seçmeli dersler    39 65      
  İngilizce Dersler    4 6      
  İngilizce derslerin kredisi/toplam  kredi   3% 3%      
  Toplam ders sayısı   46      
  Zorunlu ders sayısı   33      
  Zorunlu ders toplam kredi   74% 73%      
  SHZ kodlu zorunlu ders sayısı   21      
  Diğer kodlu zorunlu ders sayısı   12      
  Seçmeli ders sayısı   13      
  Seçmeli ders toplam kredi   26% 27%      
  Alan seçmeli ders sayısı   8      
  Serbest seçmeli ders sayısı   5      
               
ALAN SEÇMELİ DERSLER
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ221 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SWK223 Vocational English I S 3 0 0 3 5
SHZ225 Eğitimde Drama S 3 0 0 3 5
SHZ227 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ229 Sanat ve Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ231 Raporlama ve Sunum Teknikleri S 3 0 0 3 5
SHZ235 Türk İşaret Dili I S 3 2 0 4 7
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ222 Demografi ve Nüfus S 3 0 0 3 5
SWK224 Vocational English II S 3 0 0 3 5
SHZ226 Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ228 Karşılaştırmalı Refah Sistemleri S 3 0 0 3 5
SHZ230 Sosyal Hizmette Görüşme Yöntem ve Teknikleri S 3 0 0 3 5
SHZ232 Halk Sağlığı S 3 0 0 3 5
SHZ234 Çocuk ve Ailelerle Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ236 Türk İşaret Dili II S 3 2 0 4 7
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ305 Uluslararası Sosyal Hizmet Uygulamaları S 3 0 0 3 5
SHZ323 Avrupa Birliği ve Gelişmekte Olan Ülkeler S 3 0 0 3 5
SHZ325 Yaşlılarla Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ327 Adli Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ329 Sivil Toplum Kurumları S 3 0 0 3 5
SHZ331 Aile Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri S 3 0 0 3 5
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ320 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ322 Gençlik Refahı S 3 0 0 3 5
SHZ324 Engellilerle Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ326 Ruh Sağlığı ve Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ328 Şiddetsiz İletişim S 3 0 0 3 5
SHZ330 Medeni Hukuk S 3 0 0 3 5
SHZ171 EU and the Developing World: Influences on the Social Domain S 3 0 0 3 5
SHZ332 Sosyal Politika ve Planlama S 3 0 0 3 5
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SHZ423 Oyunla İletişim S 3 0 0 3 5
SHZ425 Din ve Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ429 Endüstriyel Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ431 Okul Sosyal Hizmeti S 3 0 0 3 5
SHZ433 Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ435 Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ437 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet S 3 0 0 3 5
SHZ439 Ceza Hukuku S 3 0 0 3 5
SHZ443 Proje Döngüsü Yönetimi S 3 0 0 3 5
ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ROD222 Kariyer Planlama S 2 0 0 2 5
ROD224 Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı, Bağımlılığı ve Etiği S 2 0 0 2 5
ROD321 Gönüllülük Çalışmaları S 1 2 0 2 5
ROD422 İnsan Hakları S 2 0 0 2 5