Mezunlarımızın Görüşleri

Mezunlarımızın Görüşleri

Çağla GÜL

İstanbul 29 Mayıs Üniverstesi Lisans Eğitimimi, 2018 yılında tamamladım. İçinde yer aldığım projeler ve stajlar sayesinde takım çalışması ve proje yönetimi konularında kendimi geliştirme fırsatı buldum. Grup çalışması kapsamında kişisel gelişim ve çocuklara drama, kukla oynatımı ve çeşitli faaliyetlerde bulunabilecekleri bir proje kapsamında takım liderliği ve kulüp etkinliklerinde bulundum. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engeliler Merkezinde gönüllü stajlarda, deneyim edinme fırsatı sahaya olan hakimiyetimi arttırırken engelli bireylerin risk haritalandırması, ihtiyaç analizleri ve engelli yakınları ile görüşme sağlayarak , bu süreçte nitel bir araştırma gerçekleştirerek engellilerin ihtiyaç ve alışkanlıklarını öğrenme fırsatı edindim . Eğitimimi süresince gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden edindiklerim ile 29 Mayıs Üniversitesinden mezun olduğum süreçte , sığınmacı refakatsiz suça sürüklenmiş çocuklar ile 1 sene süre ile çocuk destek Stajer Sosyal Çalışmacı olarak görev aldım, görev aldığım süreçte sığınmacı refakatsiz suça sürüklenmiş mülteciler ile çalışma fırsatı edindim. Gözlemlerim ve deneyimlerim sonucunda; ‘Türkiye de çocuk suçluluğu alanındaki önleyici ve onarıcı çalışmalar nelerdir ve neler geliştirebilir?’ konu başlıklı nitel bir tez çalışması gerçekleştirdim. Bu süreçte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı eğitimi ve oyun terapisi psiko-drama, proje yazma eğitimler alarak kendimi geliştirme fırsatı edindim. Eğitim dönemin bitiminde huzurevinde sosyal çalışmacı olarak göreve başladım . Göçmenlerin mevcudiyetinin belirlenmesinde, veri ve taban oluşturmak saha çalışmalarını gerçekleştirme fırsatı edindim. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünde gördüğüm eğitimler sonucunda sahada edindiğim deneyimler ile birlikte Sakarya Bölgesinde Suriyeli ve Yabancı uyruklu vatandaşların yerinden takip etme ve günlük hayattaki alışkanlıkları ve iş gücü istihdamlarına katılımlarına yönelik bir araştırma grubu oluşturarak göçmenler ile birebir görüşmeler yapılarak takımın koordine edilmesi projenin iç ve dış paydaşları ile proje yönetilmesi noktasında çalışma fırsatı edindim . Öğrencilik dönemi ve sahada edindiğim tecrübeler doğrultusun da özellikle vaka yönetimi ve uygulamalı sosyal çalışmalarda toplumda sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirmek., konusunda kendimi geliştirme fırsatı edinerek , Mülteciler ve Sığınmacılarla Dayanışma derneğinde , vaka yönetimi uygulamalı sosyal çalışmalarda rehabalite edici ve psikososyal olarak destekleyici çalışmalarda aktif olarak yer aldım.

Melike CEYHAN

Ben Melike Ceyhan, 2019 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi sosyal hizmet lisans bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan hemen sonra bir sivil toplum kuruluşunda kanser tedavisi gören çocuklar ile çalışmaya başladım, şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sosyal çalışmacı olarak görev yapmaktayım.
Üniversite sürecinde bir çok gönüllü çalışmaya katıldım. Zorunlu stajlarımın yanında gönüllü stajlarım da oldu. Hocalarımın da teşviki hep bu yöndeydi. Okurken teorinin yanında alanı görmek bana çalışma hayatına girişte çok yardımcı oldu. 29 Mayıs Üniversitesi’ni tercih etmenin en büyük sebeplerinden birisi de güçlü akademik kadrosuydu. Sosyal hizmet bölümünde ve farklı bölümlerde çok başarı hocalar vardı. Çoğundan ders almaya ve kendimi geliştirmeye çalıştım. Alanında yetkin olan hocalarımın hepsinden çok fazla şey öğrendim. Şimdi çalışma hayatında da öğrendiklerimi uygulama fırsatı bulabiliyorum. Dönüp baktığımda sakin ve entelektüel sosyal çevresi, içinde istediğim çoğu kitabı bulduğum kütüphanesi, ulaşılabilirliği her zaman mümkün olan akademisyenleri ile 29 Mayıs Üniversitesi eğitim ve sosyal hayatımda bana çok fazla şey kattı.

Murat DİNÇER

2015 yılında başladığım lisans eğitiminden 2019 yılında mezun oldum. Eğitimim süresince bir yandan sosyal hizmetin farklı çalışma alanları başta olmak üzere pek çok farklı alanla ilgili aldığım dersler sayesinde akademik yetkinlik kazanırken bir yandan da bağımlılık alanında Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve engellilik alanında Türkiye Beyazay Derneği gibi ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından ikisinde birey ve gruplarla sosyal hizmet uygulamalarını deneyimleme fırsatı buldum. Üniversitemizde son sınıfta gerçekleştirdiğim tez çalışması ile akademik çalışma deneyimi kazandım ve bu alana yöneldim. Şu an mezun olduğum üniversite ve bölümde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerime devam etmekte bir yandan da makro sosyal hizmet çalışmaları (sosyal politika çalışmaları) ile ilgili kariyer hedefime uygun olarak İstatistik yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. Akademideki çalışmalar kapsamında eğitim ve staj uygulamalarının geliştirilmesi ve alan uygulamasına yönelik bilimsel yayınların hazırlanması süreçlerinde rol almaktayım. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde okumuş olmak bana, kurumun ve hocalarımızın saygınlığı çerçevesinde alandaki en iyi sivil toplum kuruluşlarında staj yapma imkanı sağlamış öte yandan da geniş kütüphanesi, az sayıda öğrenci bulunması nedeniyle hocalarımızın her daim ulaşılabilir olması ve alan uygulamasına olduğu kadar akademik gelişime de önem veren eğitim sistemi ile akademik olarak kendimi geliştirme fırsatı sunmuştur.

Zeynep ŞAHİN

Merhaba ben Zeynep Şahin. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü mezunuyum. Öncelikle belirtmeliyim ki okumuş olduğum bölüm kendime, aileme, insanlara ve olaylara daha insancıl ve bütüncül bir bakış geliştirmemi sağladı. Çok kıymetli ve yakın bulduğumuz hocalardan birey, grup ve topluluklarla yapılan müdahale çalışmalarına yönelik çeşitli eğitimler aldık. Bu gruplar içerisinde suça sürüklenen çocuklar, sığınmacılar, yaşlılar ve madde kullanan bireylerden ruhsal bozukluklara sahip kişilere kadar uzanan bir müracaatçı kitlesi bulunuyordu. Bu tarz hassas gruplarla yapılan çalışmaları sahada görmek adına lisans 3. sınıftan itibaren hocalarımız tarafından belirlenen kurum ve STK'larda staj yapma imkanı bulduk. Ben ilk stajımı YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi)'nde, daha sonra huzurevi ve Sultanbeyli Kızılay Toplum Merkezi'nde yaptım. Kızılay Toplum Merkezi Suriyeli ve Türk bireylerin sosyal uyumları için bazı projeler yürütmekte olduğundan, bu konuyu tez grubundaki arkadaşlarımla bitirme tezinde ele aldık. Mezun olduktan sonra Suriyeli sığınmacılar, özellikle de çocuklarla çalışmak istediğimi anlamış oldum. Böylelikle İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümün'e Göç, Mültecilik ve masal konularında çalışmak üzere kabul aldım. Beni bu sürece hazırlayanların teorik derslerde edindiğim hak temelli yaklaşım perspektifiyle birlikte; önceden okulumuzun kulüplerinden biri olan, şimdiyse kendine ait bir oluşum olduğunu düşündüğüm OÇA (Oyun Çalışmaları) Dayanışma Ağı'nda masal anlatmayı, oyun ve drama faaliyetlerinde bulunmayı ve bir gruba mentörlük yapmayı öğrenmek ve daha sonra pek çok gönüllülük faaliyetlerine katılarak deneyimlemek olduğunu düşünüyorum. Kendiliğimi inşa etme yolunda bizleri ilmek ilmek işleyen hocalarımıza ayrıca teşekkür etmek isterim.