7. Sosyal Hizmet Eğitim Çalıştayı

7. Sosyal Hizmet Eğitim Çalıştayı

7. Sosyal Hizmet Eğitim Çalıştayı 8-9 Aralık 2017 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Sosyal Hizmet Okulları Derneği (SHOD) iş birliği içerisinde gerçekleştirildi.

Çalıştay halihazırda aktif olarak sosyal hizmet lisans eğitimi vermekte olan 34 üniversiteden 40 öğretim elamanı, SHOD Yönetim Kurulu’nun 2 üyesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’ni temsilen 2 sosyal hizmet uzmanı ve 1 emekli sosyal hizmet öğretim üyesi olmak üzere toplam 45 katılımcının iştiraki ile gerçekleşmiştir.

Sosyal hizmet disiplininin lisans eğitimine odaklanılan Çalıştay, uluslararası ve ulusal çalışmaları göz önünde bulundurarak Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminde lisans düzeyinde ulusal standartların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacını taşımıştır.


Görüntülenme: 1373 Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2018