Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talip YİĞİT ve Arş. Gör. Murat Dinçer’in Insights from Turkey's big data: unraveling the preventability, pathogenesis and risk management of Alzheimer's disease

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talip YİĞİT ve Arş. Gör. Murat Dinçer’in Insights from Turkey's big data: unraveling the preventability, pathogenesis and risk management of Alzheimer's disease

Üniversitemiz Öğretim Elemanlarından  Uluslararası Önemli Akademik Yayın!

Üniversitemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Talip YİĞİT ve Araş. Gör. Murat Dinçer’in “Insights from Turkey's big data: unraveling the preventability, pathogenesis and risk management of Alzheimer's disease (AD)”  başlıklı araştırma makalesi SCI endeks kapsamında Q1 statüsünde değerlendirilen Nature SCR  dergisinde yayınlanmıştır.

Araştırma makalesinde Alzheimer ve diğer demans hastalıklarının gelişimsel süreçleri ile diğer kronik hastalıklarla olan bağlantısallığı haritalanmıştır.Gerçekleştirilen analizler sonucunda özellikle hipertansiyon, diyabet ve koroner arter olayın Alzheimer/Demans hastalıkları ile yakından ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca çalışmada göç deneyiminin yaş ve cinsiyetten çok daha yüksek oranda Alzheimer/demans üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.

Çalışmanın bulguları arasında Alzheimer ve diğer demans hastalıklarının müstakil birer hastalık olmaktan çok kompleks bir sürecin sonucunda gelişen bir semptom olduğu anlaşılmıştır. Araştırma bulguları ayrıca Alzheimer ve Demans grubu birçok hastalığa ilişkin sürecin yaklaşık 15 yıl öncesinden tespit edebileceğini de göstermektedir.

Öğretim elemanlarımızın çalışmasının tam metnine aşağıdaki linkten erişilebilir;

https://www.nature.com/search?journal=srep&q=10.1038/s41598-024-56702-1

Öğretim elemanlarımızı ayrı ayrı tebrik eder başarılarının devamını dileriz…

Görüntülenme: 1175 Yayınlanma Tarihi: 15 Mart 2024