Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Talip YİĞİT Afet Yönetim Modeli Sunumunu Gerçekleştirdi!

Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Talip YİĞİT Afet Yönetim Modeli Sunumunu Gerçekleştirdi!

17-18 Mart 2023 tarihlerinde İstinye Üniversitesi Topkapı yerleşkesinde gerçekleştirilen “Afetlerde Sosyal Çalışma” adlı çalıştaya bölümümüz öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Talip YİĞİT ve Arş. Gör. Murat DİNÇER katılım göstermiştir. Afet yönetiminde sosyal hizmetin yeri ve öneminin ele alındığı çalıştayda bölüm başkanımız Dr. Talip YİĞİT tarafından geliştirilen Stratejik Afet Yönetim Modelinin sunumu gerçekleştirilmiştir. Model kapsamında afet yönetimine ilişkin afet öncesi, afet anı ve afet sonrası süreçlere ilişkin gerekli müdahaleler çerçeve niteliğinde sunulmuştur. Özellikle afet öncesi süreçteki planlamalara yoğunlaşan modelde makro düzey sosyal hizmet uygulamalarının önemi vurgulanmıştır.  Model sunumu soru-cevap etkinliği ile tamamlanmıştır.

 

Görüntülenme: 546 Yayınlanma Tarihi: 27 Mart 2023