Sosyal Hizmet Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) YÖK Yürütme Kurulunca Kabul Edildi!

Sosyal Hizmet Okulları Derneğinin uzun süren çalışmaları sonucunda ortaya çıkan 'Sosyal Hizmet Ulusal Çekirdek Eğitim Programı' (ÇEP) YÖK Yürütme Kurulunca onaylanarak kabul edildi. Bölüm Başkanımız Dr. Talip YİĞİT'in de önemli katkılarıyla hazırlanan ÇEP ülkemizdeki sosyal hizmet eğitiminin mevcut durumu ile ihtiyaçlar üzerine gerçekleştirilen analizlere bağlı olarak ortaya çıkan standartları içermektedir. Bu yönüyle ÇEP ülkemizde sosyal hizmet eğitiminin gelişmesi yönünde önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.

ÇEP Dosyasının son haline buradan ulaşılabilir.

Görüntülenme: 115 Yayınlanma Tarihi: 11 Haziran 2022